Ramu-Lower Sepik Languages


 1.  Kambot: Ap Ma
 2. Lower Sepik:
  1. Angoram: Angoram
  2. Chambri: Chambri
  3. Karawari: Tabriak, Yimas
  4. Nor: Kopar, Murik
 3. Ramu:
  1. Grass: Abu, Ambakich, Banaro, Gorovu
  2. Middle Ramu: Aiome, Anor, Rao
  3. Mikarew: Aruamu, Kire, Sepen (Akukem)
  4. Ottilien:
        i. Borei: Mbore
       ii. Bosmun-Awar: Awar, Bosmun
      iii. Watam: Kayan, Marangis 
  5. Tamolan:
        Akrukay, Breri, Igana, Inapang, Kominimung, Romkun
  6. Tanggu: Andarum, Kanggape, Tanggu, Tanguat

Back >> [ Home ] >> [ Trans-New-Guinea ] >> [ Ramu-Lower Sepik-CN ]