The Indo-European Language Family


 1. Armenian: Armenian
 2. Indo-Iranian:
     
  1.Indo-Aryan:
            a. Sinhalese-Maldivian:
                    Maldivian, Sinhalese
  , Vedda
            b. Northwestern zone:
                  i. Dardic:
                         Kohistani:
                              Bateri,
  Chilisso, Degano (
  Wotapuri-Katarqalai), Gowro, Kalami, Indus Kohistani (Maiya), Mankiyali, Tirahi,
                             
  Torwali
                         Chitral: Kalasha, Khowar
                         Kunar:
                            
  Dameli, Gawar-Bati, Grangali, Northeast Pashai, Northwest Pashai, Southeast Pashai, Southwest Pashai,
                            
  Shumashti
                         Shina:
                              Brokskat,
  Kalkoti, Kundal ShahiPhalura, Savi, Shina, Kohistani Shina, Ushojo
                         Kashmiri: Kashimri

                  ii. Western Panjabi:
                         
  Northern Hindko, Southern Hindko, Inku, Khetrani, Pahari-Potwari, Western Punjabi, Siraiki
                 iii. Sindhi:
  Jadgali, Kachchi, Lasi, Sindhi, Sindhi Bhil
            c. Central zone:
                  i. Bhili: 

                        
  Palya Bareli, Pauri Bareli, Rathwi Bareli,  Bauria, Bhili, Chodri,  Bhilali,  Dhodia, Dubli, Dungra Bhil, Gamit, Adiwasi Garasia,
                        
  Rajput Garasia, 
  Mawchi, Nahali, Noiri, Pardhi, Rathawi, Wadgi
                 ii. Dom:
  Domari
                iii. Gujarati:
                       
  Aer, Gujarati, Jandavra, Kachi Koli, Parkari Koli, Wadiyara Koli, Saurashtra, Vaghri, Vasavi
                iv. Khandeshi:
  Ahirani, Dhanki, Khandeshi
                 v. Panjabi:
  Eastern Panjabi, Powari
                vi. Rajastani: 
                         Marwari:
                              Dhatki, Dhundari, Goaria, Godwari, Jogi, Loarki, Marwari (India), Marwari (Pakistan), Merwari, Mewari, Shekhawati
                         Unclassified:
                              Bagri, Gujari
  , Gurgula, Harauti (Horoti), Lamani (Lambadi), Gade Lohar, Malvi, Nimadi
               vii. Romani: 
                         Balkan Romani,
  Baltic Romani, Carpathian Romani, Kalo Finnish Romani, Sinte Romani, Vlax Romani, Zargari
              viii. Unclassified:
   
                        
  Mewati, Parya, Sonha, Dangaura Tharu, Kathoriya Tharu
                ix. Western Hindi: 
                         
  Bundeli
                          Hidustani: Hindi, Urdu
                         
  Sansi:  Kabutra, Sansi
                        
   Unclassified: Bhaya, Braj Bhasa, Chamari, Ghera, Gowli, Haryanvi, Kanauji  
                 x. Domaaki:
  Dumaaki
            d. East-Central zone: 
                    
  Awadhi, Bagheli, Chhattisgarhi, Hindi,  Fiji Hindi, Pando, Kamar, Surgujia
            e. Eastern zone:
                   i. Bengali-Assamese: 
                          Assamese, Bengali,
  Bishnupriya, Chakma, Chittagonian, Hajong, Halbi, Kewat, Kharia Thar, Kurmukar, Lodhi, Mal Paharia,  
                         
  Mirgan, Nahari, Rajbanshi, Rangpuri, Rohingya, Sylhetti, Tangchangy
                  ii. Bihari: 
                        
  Bhojpuri, Sarnami Hindustani, Gojapuri, Kudmali, Magahi, Maithili, Majhi, Musasa, Panchpargania, Sadri, Oraon Sadri, Surjapuri
                iii. Oriya: 
                        
  Bhatri, Bhunjia, Bodo Parja, Desiya, Kupia, Odia (Oriya), Reli, Sambalpuri

                iv. Unclassified: 

                        
  Angika, Bote-Majhi, Buksa, Degaru, Madhya Ksetriya Tharu (Chitwan Tharu), Madhya-Purbiya Tharu (Kochila Tharu), Rana Tharu
            f. Northern zone:
                  i. Eastern Pahari: Dotyali, Jumli
  , Nepali, Palpa
                 ii. Garhwari:
  Garhwari, Bangani
                iii. Kumauni:
  Kumauni
                iv. Western Pahari: 

                         
  Bhadrawahi, Bhattiyali, Bilaspuri, Chambeali, Churahi, Dogri, Gaddi, Hinduri, Jaunsari, Kangri, Kinnauri Pahari,
                          Mandeali, Kullu Pahari, Mahasu Pahari, Pangwali, Sirmauri
            h. Southern zone: 
                  Marathi: Marathi

                  Konkani: Katkari, Konkani, Goan Konkani, Kukna, Phudagi, Samvedi, Varli
                  Bhalay, Deccan, Gowlan, Varhadi-Nagpuri
            i. Unclassified: 

                   
  Andh, Chinali, Danuwar, Darai, Dewes Rai, Kanjari, Kumal, Lahul Lohar, Memoni, Oadki (Od), Vaagri Booli
  3.Nuristani: Ashkun
  , Kamviri, Kati, Prasuni, Tregami, Waigali (Kalasha-ala)
  4.Iranian:
        a. Northeastern: Ossetic,
  Yaghnobi
        b. Southeastern :
                i. Pamir: 
                       Ishkashmi,
  Munji, Sarikoli, Shughni, Wakhi, Yazgulami, Yidgha
               ii. Pashto:

                      
  Central Pashto, Northern Pashto, Southern Pashto, Waneci
        c. Northwestern:
                i. Balochi: 
                      
  Eastern Balochi, Southern Balochi, Western Balochi, Bashkardi, Koroshi
               ii. Caspian: Gilaki, Mazanderani,
  Shahmirzadi
              iii. Central Iranian:

                      
  Ashtiani, Gazi, Jowshaqani, Khunsari, Natanzi, Parsi-Dari, Parsi, Sivandi, Soi, Vafsi, Zoroastrian Dari
              iv. Kurdish:

                      
  Central Kurdish, Northern Kurdish, Southern Kurdish, Laki
               v. Ormuri-Parachi: Ormuri, Parachi
              iv. Semnani:
                      
  Lasgerdi, Sangisar, Semnani, Sorkhei
             iiv. Talysh:

                      
  Alviri-Vidari, Eshtehardi, Gozarkhani, Harzani, Karingani, Kho'ini, Koresh-e Rostam, Maraghei, Razajerdi,
                       Rudbari, Shahrudi, Takestani, Talysh, Upper Taromi
            iiiv. Zaza-Gorani:

                     
  Bajelani, Dimli, Hawrami, Kirmanjki, Shabak, Sarli
        d. Southwestern:
               i. Fars: Southwestern
  Fars, Lari
              ii. Luri:
  Bakhtiari, Kumzari, Northern Luri, Southern Luri
            iii. Persian: 

                   
  Aimaq, Bukharic, Dari, Dehwari, Dzhidi, Western Farsi, Hazaragi, Pahlavani, Tajiki
             iv. Tati:
  Judeo-Tat, Muslim Tat
        e. Unclassified:
  Badesh, Einu, Luwati
 3. Albanian:
     1. Gheg:  Gheg Alabanian
     2
  : Tosk : Arbëreshë Albanian, Arvantika Albanian, Albanian (Tosk)
 4. Greek:
     1. Attic: Cappadocian Greek, Greek, Ancient Greek, Pontic, Yevanic
     2. Doric: Tsakonian 
   
 5. Italic:
     1.Latin:
  Latin

     2.Eastern Romance: 
             Rumanian
  , Istro-
  Romanian, Macedo-Romanian, Megleno-Romanian
    3.Italo-Western:
            a. Italo-Dalmatian:
                    Istriot,
  Italian, Judeo-Italian, Napoletano-Calabrese, Sicilian
            b. Western:
                  i. Gallo-Iberian:
                         Gallo-Romance:
                             Gallo-Italian:  Emiliano, Ligurian, Lombard, Piedmontese, Romagnol, Venetian
                             Gallo-Rhaetian:
                                 
  Oïl:
                                       French, Cajun French,
  Jèrriais, Picard, Walloon
                                       Southeastern: Arpitan / Provençal

                                  Rhaetian: Friulian, Ladin, Romansch
                 ii. Iberian-Romance:
                          East Iberian:
  Catalan
                          Oc: Occitan, Shuadit
  / Judeo-Provençal
                          West Iberian:
                               Asturo-Leonese: Asturian, Mirandese

                               Castilian:
  Extremaduran, Ladino, Spanish, Charapa Spanish
                              
  Portuguese-
  Galician: Fala, Galician, Minderico,  Portuguese  
                 ii. Pyrenean-Mozarabic: Aragonese
     4.Southern:
            
  a. Corsican: Corsican
             b. Sardian: 
  Campidanian Sardinian, Gadduresu Sardinian, Logudorese Sardinian, Sassaresu Sardinian
 6. Celtic:
      1.
  Brythonic: Breton, Welsh, Cornish
      2.
  Goidelic: Irish, Scottish Gaelic, Manx
 7. Germanic:
       1.
  North: Dalecarlian, Danish, Farorese, Icelandic, Jamtlandic, Norwegian, Scanian, Swedish
              a. East Scandinavian:
                       i. Övdalian:
  Övdalian /
  Dalecarlian
                      ii. Danish-Swedish:
  Danish, Jamtlandic, Norwegian, Scanian, Swedish
              b. West Scandinavian:
  Farorese, Icelandic
       2. West:
             a. English: English
  , Modern Scots
             b. Frisian: Northern Frisian, Western Frisian
  Sater Frisian (Saterfreisisch)
            
  c. High German:
                       i. German:
                              Hunsrik: Hunsrik
                              Middle German:
                                  East Middle German:
  Standard German, Upper Saxon, Lower Silesian, Wymysors
                                 
  West Middle German:
                                       
  Pennsylvania German,  Palatinate Frankish (Pfaelzisch)
  , Cologne Ripuarian (Kölsch), 
                                       
  Moselle: Luxembourgish
                              Upper German:
                                   Eastern Francoinian
                                   Alemanic: Colonia Tovar German,
  Swiss Alemanic ( Schwyzerdütsch), Swabian, Walser
                                   Bavarian-Austrian: Bavarian, Cimbrian, Hutterite German, Mócheno
                      ii. Yiddish: East Yiddish, West Yiddish

             d.
  Low Saxon-Low Franconian:
                       i. Low Franconian:
  Afrikaans, Dutch, Limburgish, Western Flemish (Vlaams), Zeelandic (Zeeuws)
                      ii. Low Saxon:
                            
  Achterhoeks, Drents, Groningens, Mennonite Low Saxon (Plautdietsch), Sallands, Eastern Frisian Saxon,
                             Stellingwerfs, Twents
  Low Saxon, Veluws, Westphalien
 8. Balto-Slavic:
      1.Baltic: 

            a. Eastern: Latgalian, Latvian, Lithuanian, Samogitian

            b. Western: 
  †Prussian
      2.Slavic:
            a. East:
                    Belarusian, Russian, Rusinian, Ukrainian
            b. South:
                    i. Eastern: Bulgarian, Macedonian, 
  Church Slovinic,  Serbo-Croatian, Slovene
                   ii. Western:
  Bosnian, Montenegrin, Serbo-Croatian, Slavomolisano  
               c. West:  Czech, Kashubian, Polish, Silesian, Lower Sorbian, Slovak, Upper Sorbian

       Note:  Languages and language groups preceded by a dagger (†) are extinct.


Back >> [ Home ] >> [ Indo-European-CN ]